top of page

להתחבר אל הבית הפנימי, לחוות,להשתעשע, להתפתח, ליצור, תוך התנסות בתנועה, קול, עבודה על דמויות, אימפרוביזציות, תרגילי משחק ,עבודה עם טקסטים ועם חומרים אישיים.

סדנה דינמית ומגבשת המאפשרת למשתתפים  לפגוש את עצמם ואת חבריהם לקבוצה בצורה  אינטימית, באוירה משוחררת ,יצירתית 

.ומלאת הומור

Please reload

bottom of page